Törvényszéki számvitel

Az igazságügyi szervek által megrendelt vagy magán vagy jogi személyek által igényelt számviteli szakvéleményt nyújtunk, a törvényben előírt feltételekkel.


A számviteli szakvéleményt olyan személyek végzik, akik a törvény feltételei szerint megszerezték a számviteli szakértő státuszt, nyilvántartásba vannak véve az Igazságügyi Szakértők csoportjában és a Romániai Hivatalos Könyvelők és Jogi Könyvelők Testületében (CECCAR), éves szakmai vízummal.


Attól függően, hogy mi a fő cél amelyre a szakértőt igénylik, előkészítjük:


  • Igazságügyi szakértelem, amelyet a polgári perrendtartás, a büntetőeljárási kódex és más speciális törvények szabályoznak
  • Bíróságon kívüli számviteli szakértelem, amelyet bírósági eljáráson kívül végeznek, a felek kérésére a bizonyítékok igazságügyi számviteli szakértelemmel történő igazgatására vagy a békés viták rendezésére


A célok természetétől függően, nyújtani tudunk:


  • Számviteli szakértelmet polgári ügyekben
  • Számviteli szakértelmet büntetőügyekben
  • Számviteli szakértelmet kereskedelmi ügyekben
  • Számviteli szakértelmet adóügyekben
  • A törvény által rendelkezésére bocsátott igazságügyi számviteli szakértelem egyéb kategóriái vagy az ügyfelek által igénybe vett bíróságon kívüli szervek