Înfiinţări firme

Vă oferim servicii urgente, profesionale şi de calitate pentru:


 • Înfiinţarea unui:
  • SRL (Societate cu Răspundere Limitată)
  • PFA (Persoană Fizică Autorizată)
  • ÎI (Întreprindere Individuală)
  • IF (Întreprindere familială)
 • Modificări privind:
  • cesionarea părţilor sociale
  • înfiinţarea şi închiderea punctelor de lucru
  • codurile CAEN
  • schimbarea sediului social
  • revocarea sau numirea administratorilor
  • capitalul social
 • Dizolvare, lichidare şi radiere firmă

În vederea demarării unei activităţi vă stăm la dispoziţie cu următoarele servicii:


 • vă oferim consultanţă prealabilă
 • efectuăm verificarea şi rezervarea denumirii viitoarei societăţi
 • concepem, redactăm şi elaborăm actul constitutiv
 • concepem, redactăm şi elaborăm contractul de comodat/închiriere pentru spaţiul destinat sediului social
 • vă oferim consultanţă în vederea stabilirii opţiunii fiscale
 • vă ajutăm în depunerea capitalului social la bancă
 • depunem dosarul complet la Registrul Comerţului în vederea înmatriculării societăţii